lis 12, 2020

Projekt zarządzenia NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 

Uwagi do projektu można przekazać wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 26 listopada 2020 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia SPO.

Treść projektu zarządzenia dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności