sty 7, 2021

Sektor opieki długoterminowej wymaga wsparcia

Zachęcamy do lektury artykułu "Sektor opieki długoterminowej wymaga wsparcia finansowego i kadrowego", który ukazał się na łamach "Pulsu Medycyny". Tekst został przygotowany w na podstawie debat, które odbyły się w ramach konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" (25-27.11.2020), organizowanej przez Koalicję.

W artykule czytamy m.in. "Bez większej przesady można stwierdzić, że sektor opieki długoterminowej był latami zaniedbywany. Borykał się z brakami kadrowymi, niskimi wycenami świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organizacyjnymi zaniedbaniami. Wszystko to odbijało się w oczywisty sposób na dostępności tej opieki, która w większości polskich regionów była daleka od zadowalającej. Skoro brakowało dostatecznego wsparcia ze strony instytucji, obowiązek opieki nad osobami niesamodzielnymi przejmowały rodziny. Jak pandemia i ograniczenia w funkcjonowaniu ochrony zdrowia odbiły się na osobach niesamodzielnych i ich opiekunach?

(...) "Sytuacja w polskim sektorze opieki długoterminowej jest bardzo dynamiczna i daleka od stabilizacji. Z danych zebranych przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” wynika, że wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 placówkach stacjonarnych miał miejsce w marcu-kwietniu oraz na przełomie września i października. Ich wyraźny spadek widać natomiast w okresie letnim. Pierwsze dane cząstkowe wskazują, że w listopadzie nastąpił wzrost liczby potwierdzonych zakażeń" - poinformował dr Paweł Łuczak, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

(...) W opinii lek. Michała Sutkowskiego, prezesa warszawskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, nasz sektor opieki długoterminowej zdołano uchronić przed dramatycznymi sytuacjami, obserwowanymi w pozostałych krajach Europy, jedynie dzięki heroicznemu zaangażowaniu personelu medycznego zatrudnionego w placówkach tego systemu oraz opiekunów nieformalnych. Podobnie jak w innych obszarach ochrony zdrowia, także w opiece długoterminowej pandemia uwidoczniła wszystkie nawarstwiające się latami zaniedbania i problemy.

(...) Pojęcie koordynacji jest w ostatnim czasie bardzo często przywoływane przez ekspertów z wielu dziedzin medycyny. Co oznacza dla sektora opieki długoterminowej? W tym przypadku najczęściej mówi się o koordynacji m.in. między segmentem zdrowotnym i społecznym - nie tylko na szczeblu resortowym. "Inny jej wymiar wiąże się z potrzebą skoordynowania działań prowadzonych w ramach sektora formalnego opieki długoterminowej oraz usług o charakterze nieformalnym, często świadczonych przez opiekunów z grona bliskiej rodziny. W tym kontekście należałoby się także zastanowić, jak ułatwić opiekunom osób niesamodzielnych koordynację ich dwóch ról: opiekuńczej i zawodowej. Na szczeblu lokalnym najbardziej odczuwalny jest jednak brak koordynacji pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi przez różne instytucje i podmioty zaangażowane w system opieki długoterminowej" - wyliczył dr Rafał Bakalarczyk, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki społecznej, współredaktor naczelny pisma "Polityka senioralna".

(...) "Kluczem deinstytucjonalizacji jest stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości realnego wyboru pomiędzy rodzajami usług opiekuńczych, czyli zaoferowanie im możliwości samostanowienia. Aby to stało się faktem, należy rozwinąć usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, co jest niemożliwe bez uwzględnienia roli opiekunów nieformalnych oraz stworzenia realnego rynku usług. Dziś funkcjonują ledwie jego namiastki" -  zauważył prof. dr hab. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak wskazał ekspert, by w ogóle było to możliwe, decydenci muszą zrozumieć, że system opieki nad osobami niesamodzielnymi - w tym również sektor opieki długoterminowej - wymaga wsparcia finansowego i kadrowego. Takie działania wpisywałyby się zresztą w trendy obserwowane na zachodzie Europy, gdzie już teraz placówki realizujące szeroko pojęte usługi opiekuńcze to sektor będący jednym z większych i stabilniejszych pracodawców."

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie: www.pulsmedycyny.pl.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności