sty 29, 2021

Koalicja o systemie kształcenia opiekunów medycznych

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka opinię do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w zakresie planowanych zmian w kształceniu opiekunów medycznych.

W opinii skierowanej do Ministra Edukacji i Nauki, Prezes Koalicji Magdalena Osińska-Kurzywilk napisała m.in.: "W naszej opinii, podstawowym i najważniejszym celem rozwoju zawodu opiekuna medycznego w Polsce powinno być świadczenie na możliwie najwyższym poziomie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych wszędzie tam, gdzie przebywają osoby chore i niesamodzielne. Należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na wykształconych opiekunów medycznych wśród świadczeniodawców opieki długoterminowej oraz świadczeniodawców szpitalnych, jest obecnie dużo większe niż ich podaż, co należy uwzględnić projektując zmianę systemu kształcenia w tym zawodzie.

(...) W opinii Koalicji jakiekolwiek proponowane zmiany dotyczące kształcenia oraz norm zatrudnienia w placówkach leczniczych i opiekuńczych powinny dążyć do większej integracji i współpracy poszczególnych zawodów, a nie do ich antagonizowania względem siebie.

(...) Podsumowując nasze stanowisko, uważamy za konieczne zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem autorów wszystkich zebranych w trakcie konsultacji społecznych opinii oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych resortów, których podległe jednostki zatrudniają opiekunów medycznych, a także Narodowego Funduszu Zdrowia. W naszej opinii projektowana zmiana systemu kształcenia opiekuna medycznego wymaga dalszych analiz, gdyż w obecnym kształcie niesie za sobą zbyt wiele ryzyka dla i tak już osłabionego przez pandemię systemu opieki i ochrony zdrowia.

Ze treścią wszystkich uwag Koalicji do projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności