lut 2, 2021

Zarządzenie NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w opiece długoterminowej

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 22/2021/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie określa:
1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego, zwiększa stawkę za osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonego HIV z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel.

Dodatkowo, na podstawie znowelizowanych przepisów realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia, reprezentowanym przez Prezesa Funduszu, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa, działa dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ. 

 

Z treścią Zarządzenia wraz z jego uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności