lut 5, 2021

Zmiana w systemie kształcenia opiekunów medycznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Wprowadzono zmiany w systemie kształcenia opiekuna medycznego.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września 2021 roku, kształcenie opiekunów medycznych prowadzone będzie w szkole wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej, a czas kształcenia wydłużono do 1,5 roku.

Mamy nadzieję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia dobrze przemyślały tę zmianę. Liczymy, że skutki wprowadzenia nowych przepisów zostały dogłębnie przeanalizowane, gdyż opinie w konsultacjach społecznych były bardzo skrajne.

Jako Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" żałujemy, że nie doszło do konferencji uzgodnieniowej z udziałem autorów wszystkich zebranych w trakcie konsultacji społecznych opinii oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych resortów, których podległe jednostki zatrudniają opiekunów medycznych, a także Narodowego Funduszu Zdrowia, o którą apelowaliśmy w naszym stanowisku. W opinii Koalicji projektowana zmiana systemu kształcenia opiekuna medycznego wymaga dalszych analiz, gdyż w obecnym kształcie niesie za sobą zbyt wiele ryzyka dla i tak już osłabionego przez pandemię systemu opieki i ochrony zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności