mar 21, 2021

Do 24 marca można składać wnioski w programie "Senior+"

26 lutego 2021 roku rozpoczął się konkurs ofert do programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021. To dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia nowych oraz prowadzenia placówek już istniejących. Wnioski można składać do 24 marca.

Program "Senior+" obejmuje 2 moduły:

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł - w przypadku Dziennego Domu "Senior+" oraz 200 tys. zł -w przypadku Klubu "Senior+".

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu "Senior +" oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie "Senior+", przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności