mar 18, 2021

O programie "Opieka 75+" w Sejmie

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówił w Sejmie o programach skierowanych do seniorów, w tym o programie "Opieka 75+", którego jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Program "Opieka 75+" jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystąpią do realizacji programu, uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W roku 2021 deklarację o przystąpieniu do realizacji programu złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób. Po analizie przekazanych przez Wojewodów zapotrzebowań ustalono, że oszacowana wysokość środków na realizację zadania w ramach programu w 2021 roku wynosi blisko 28,5 mln zł łącznie dla wszystkich 16 województw.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności