kwi 3, 2021

Raport dotyczący opieki farmaceutycznej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano dokument pt. "Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia" stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej złożony z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Raport ukazuje rozwiązania, które mogą być stosowane w ramach opieki farmaceutycznej, jako odpowiedź na wyzwania opieki zdrowotnej, w tym opieki długoterminowej, w przyszłości.

Jednym z istotnych wyzwań jest starzenie się społeczeństwa, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie liczby osób z chorobami przewlekłymi oraz osób niesamodzielnych wymagających stałej opieki.

Podczas prac nad raportem konsultowano zagadnienia prawne, edukacyjne i praktyczne (m.in. z Rzecznikiem Praw Pacjenta, reprezentantami środowisk lekarskich i farmaceutycznych), które dotyczą procesu wdrażania opieki farmaceutycznej.

Przeprowadzono ponadto analizę wdrożenia siedmiu wybranych usług farmaceutycznych, które mogą pozwolić na polepszenie polityki zdrowotnej oraz dostępu do farmakoterapii. Za jedne z głównych celów przyjęto zwiększenie efektywności wykorzystywania środków publicznych na opiekę zdrowotną oraz wzrost kompetencji farmaceutów.

Raport ten, wraz z Ustawą o zawodzie farmaceuty, ma być jednym z etapów do wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności