kwi 12, 2021

Zmiany w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

8 kwietnia 2021 roku został przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wyroby medyczne są niezwykle ważne dla poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz osób niesamodzielnych. Zmiany wprowadzono po raz pierwszy od półtora roku.

Wśród zmian wymienia się m.in. rozszerzenie kryteriów przyznawania wyrobów medycznych i katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń. Ponadto wprowadzono korzystne zmiany dotyczące użytkowania protez oraz, po raz pierwszy od ponad 20 lat, zwiększono limity finansowe na środki absorpcyjne.

W wykazie pojawia się dodatkowo nowa grupa produktów, w której uwzględniono jednorazowe cewniki hydrofilowe dla dzieci, hydrofilowe cewniki urologiczne aktywowane wodą oraz jednorazowe cewniki hydrofilowe gotowe do natychmiastowego użycia.

Konsultacje projektu potrwają do 28 kwietnia. Uwagi przesyłać można w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: wm@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu. Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna tutaj.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności