kwi 29, 2021

Raport "Jakość życia osób starszych w pandemii COVID-19"

Instytut Polityki Senioralnej SENIOR.HUB opublikował raport "Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19".

Niestety, jak wskazują autorzy raportu, wyniki pierwszego w Polsce badania jakości życia osób 60+ w trakcie pandemii COVID-19 nie napawają optymizmem. Okazuje się, że pandemia znacznie wpłynęła na pogorszenie stanu psycho-fizycznego seniorów.

Oto niektóre z wyników badania:

  1. Ponad połowa badanych (59,5%) deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią, rozluźniły się relacje społeczne, wzrósł znacząco poziom realnej, często zupełnej, izolacji społecznej.
  2. Respondenci najczęściej potwierdzają, że ich aktywność fizyczna spadła w trakcie pandemii (62,8%), znacząco pogorszyła się subiektywnie odczuwana kondycja fizyczna seniorów mająca przełożenie na oczekiwaną długość życia.
  3. Ponad połowa badanych odczuwa zmęczenie wynikające z obostrzeń związanych z pandemią (53,6%), a prawie połowie ankietowanym brakuje kontaktów z innymi ludźmi (46,0%).
  4. Ponad 60% badanych deklaruje, że trudniej jest im skorzystać z usług leczniczych lub rehabilitacyjnych, a prawie 2/3 ma problem z dostaniem się do lekarza specjalisty lub internisty.
  5. 7 na 10 seniorów nie korzysta z Internetu w ogóle. Jeśli seniorzy korzystają z Internetu to najczęściej robią to codziennie (21,2%). Korzystanie z Internetu nieznacznie wpływa na subiektywnie odczuwaną kondycję psychofizyczną oraz jakość życia.

Całość raportu dostępna jest tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas