cze 5, 2021

Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie dla ochrony zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe mapy potrzeb zdrowotnych, z których wynika, że ze względu na starzejące się społeczeństwo w przyszłości będzie dramatycznie brakowało lekarzy.

Analizy pokazują, że udział dzieci i młodzieży w ogólniej liczbie ludności spada - jest to związane m.in. coraz częściej występującą niepłodnością. Zwiększa się natomiast liczba seniorów i w kolejnych latach nadal będziemy mieć do czynienia z tendencją wzrostową. "W 2014 r. osób w wieku 65 lat i więcej było 5,9 miliona, co stanowiło ok. 15,5 proc. ogółu ludności. W 2019 r. osób 65+ było już ponad 6,9 mln. czyli 18,1 proc. ogółu ludności. Według przewidywań w 2050 r. osób starszych będzie 11 mln w czyli 32,7 proc. ogółu społeczności".

Mapy pokazują, że w związku ze stale starzejącym się społeczeństwem, w przyszłości będzie brakowało kadry medycznej - zwłaszcza internistów, geriatrów i pielęgniarek. Ponadto jest w nich zawarta także analiza problemów zdrowotnych, z które wynika, że Polacy najczęściej zapadają na: cukrzycę, udary, niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy schizofrenię.

Mapy potrzeb zdrowotnych miały być pomocą w kwestii nierównomiernego rozmieszczenia szpitali i kadry medycznej - niestety ich potencjał nie został wykorzystany. Obecnie zgodnie z nowymi przepisami, obok map mają być tworzone, od 2022 roku, krajowe i wojewódzkie plany transformacji, które mają być jednym z kryteriów opinii o celowości inwestycji w ramach Instytucji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Ochrony Zdrowia.

"Mocą noweli ustawy dotychczasowe wojewódzkie rady ds. potrzeb zdrowotnych, które brały udział w tworzeniu map, zostaną rozwiązane. Powstaną mniejsze ciała. W ich skład, zamiast konsultantów wojewódzkich, czyli lekarzy, wejdą m.in. wojewoda albo osoba przez niego wyznaczona, dwóch przedstawicieli wojewody, trzech przedstawicieli prezesa NFZ, jeden przedstawiciel prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jeden przedstawiciel marszałka województwa, jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa, jeden przedstawiciel państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego".

Mapy potrzeb zdrowotnych dostępne są na platformie internetowej - Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych pod adresem: www.basiw.mz.gov.pl.

Całość artykułu: www.politykazdrowotna.com


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności