lip 14, 2021

Zasady odwiedzania w ZOL-ach i ZPO

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rekomendacje dotyczące odwiedzin pacjentów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych.

Odwiedziny pacjentów mogą mieć aktualnie miejsce pod następującymi warunkami:

Jeżeli pacjent:

  • jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo 
  • przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo 
  • posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego,

rekomenduje się umożliwienie: 

a)  przebywania pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich, lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;

b)  odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy również zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego;

c)  odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które:
- posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, albo
- przebyły zakażenie wirusemSARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;

d) odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Zawsze należy ponadto pamiętać o reżimie sanitarnym.

Więcej informacji: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności