lip 19, 2021

Koszty pobytu w ZOL-ach

Osoba, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Wysokość jest ustalana przez kierownika zakładu, musi być jednak zgodna z przepisami prawa.

Ustawa mówi, że opłata wynosi 250 proc. najniższej emerytury, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu. Podstawą obliczenia limitu ceny za pobyt w ZOL jest miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Opłaty musi uiszczać pacjent, zakład nie może domagać się takiej zapłaty od rodziny dopóki nie przyjmie ona wprost na siebie tego zobowiązania. Jednak w zależności od sytuacji materialnej można domagać się zmian w zakresie nałożonych obowiązków alimentacyjnych a nawet wystąpić o zasądzenie na rzecz pacjentka obowiązku alimentacyjnego od osoby zobowiązanej. Z takim roszczeniem może wystąpić jedynie pacjent (może być reprezentowany przez opiekuna lub kuratora), nie może zrobić tego zakład.

Szczegóły związane z kosztami pobytu w ZOL: www.prawo.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności