lip 15, 2021

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu w sprawie usług społecznych

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu w sprawie usług społecznych. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Podczas spotkania omawiano m.in. prezydenckie projekty ustaw o asystencie osoby niepełnosprawnej i działaniach pomocowych oraz pilotażowy program centrów usług społecznych. Prezydent wspominał o współpracy z Ministerstwem Rodziny w kwestii wspierania osób potrzebujących pomocy.

- Chcemy, by centra usług społecznych stały się rozwiązaniem systemowym, standardem - mówiła minister Marlena Maląg. Obecnie trwa program pilotażowy, zbierane są uwagi i propozycje, by na koniec mógł powstać sprawdzony, gotowy projekt ustawy.

Ponadto zwróciła również uwagę na trwające obecnie prekonsultacje dotyczące deinstytucjonalizacji w placówkach pomocy społecznej.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności