lip 17, 2021

Przedłużenie terminu konsultacji nowelizacji ustawy refundacyjnej

Do 31 sierpnia 2021 roku wydłużono termin konsultacji publicznych publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

"W związku z kierowanymi do Ministra Zdrowia postulatami dotyczącymi wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226), opublikowanego 30 czerwca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, niniejszym informuję, iż termin uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2021 roku.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W szczególności zachęcam do przesłania ich za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres skrzynki elektronicznej: dep-pl@mz.gov.pl w postaci edytowalnej. Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację treści przedmiotowego projektu."

Źródło: www.medicalpress.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności