lip 31, 2021

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia

Nakłady na ochronę zdrowia mają wzrosnąć za sześć lat do 7 proc. PKB. Projekt ustawy określającej taki poziom finansowania został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł.

Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 roku i określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 roku. Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 roku i w latach kolejnych.

Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie uprawnienia ministra zdrowia, związanego z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane zmiany pozwalają dodatkowo na przekazanie NFZ w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego, środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności również na etapie realizacji budżetu.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności