lut 17, 2017

Gratulacje dla nowej wiceminister zdrowia - Józefy Żelazko-Szczurek

W imieniu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", reprezentującej ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych, gratulujemy Józefie Żelazako-Szczurek objęcia funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Z racji Pani doświadczenia praktycznego i politycznego w problematyce obejmującej ochronę zdrowia a szczególnie opiekę zdrowotną wiążemy z Pani osobą na tym stanowisku duże nadzieje. Obecnie funkcjonujący system, zapewniający świadczenia osobom niesamodzielnym, jest niejednolity (w dwóch resortach) i niespójnie skonstruowany ("opieka długoterminowa" jako zagadnienie jest z automatu przypisywana wyłącznie resortowi zdrowia). Środki przeznaczane na ten cel nie zapewniają kompleksowego wsparcia wszystkim potrzebującym, a czasem tylko w niewielkim stopniu rekompensują koszty zapewnienia opieki.

Mieszkańcy małych miejscowości mogą liczyć na niewielkie wsparcie a niekiedy są jakiekolwiek pomocy pozbawieni. Celem Koalicji jest promowanie adekwatnej do rosnących potrzeb długofalowej polityki wspierania osób przewlekle chorych i niesamodzielnych w Polsce. Pomysł funkcjonowania opieki długoterminowej jako obszaru międzyresortowego, od dłuższego czasu postuluje wiele środowisk. Od lat eksperci podkreślają, że koordynowanie opieki socjalnej z opieką zdrowotną jest warunkiem poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, szczególnie ludzi starych, którzy są  bezradni i zdezorientowani z powodu barier prawnych i urzędniczych.

Uważamy, iż bez odważnych zmian i gruntownej przebudowy systemu pomocy osobom niesamodzielnym, nasz kraj  nie będzie w stanie zabezpieczyć się przed nadchodzącymi problemami społeczno-ekonomicznymi. Z tego powodu, spotkaliśmy się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia panem Krzysztofem Łandą oraz panią Elżbietą Bojanowską, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oboje uznali, że zmiany rzeczywiście są konieczne, a wdrożenie naszych propozycji mogłoby sytuację zdecydowanie uporządkować i poprawić.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności