wrz 24, 2021

30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniach 13-14 października 2021 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja: "30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość".

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień dotyczących kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Strategii Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Ma ona też służyć wymianie poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji. Ponadto, założeniem organizatorów jest wzrost świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do rozwiązań polskich i międzynarodowych.

Tematyka konferencji obejmuje obszary dotyczące ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności w aspekcie 30-letniej działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to kolejna już edycja konferencji organizowanej wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Dotychczasowe konferencje poświęcone były "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych".

Przedmiotem rozważań tegorocznej konferencji będą tematy związane z aktywizacją zawodową oraz rehabilitacją społeczno-zawodową, dostępnością cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną. Zaproszeni  goście zagraniczni z Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Norwegii, Belgii, Niemiec oraz Szwajcarii zaprezentują szerokie spektrum doświadczeń w zakresie systemowych rozwiązań wsparcia osób niepełnosprawnych od projektowania uniwersalnego do zabezpieczenia społecznego.

  • Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy AULA 408, platforma internetowa
  • Data: 13-14 października 2021 r. (środa, czwartek)
  • Organizatorzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL)
  • Czas trwania: dzień pierwszy - 10.30-14.40, dzień drugi - 10.00-14.30

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności