paź 7, 2021

Nowy program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Od przyszłego roku ruszyć ma nowy program rozwoju rodzinnych domów pomocy, w ramach którego gminy będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie na nowe domy oraz koszty ponoszone w związku z kierowaniem osób do tych placówek.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wyjaśnia, iż program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Głównym celem jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych, które są świadczone w rodzinnych domach pomocy.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obecnie we wszystkich województwach istnieje 47 rodzinnych domów pomocy, które oferują miejsca dla ok. 360 osób. Ministerstwu zależy na rozwoju tej formy pomocy, a więc na wsparciu gmin w realizacji tego zadania. Program jest skierowany do samorządów gminnych i będzie realizowany od 2022 roku.

Szczegóły: www.gov.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności