paź 26, 2021

Program modernizacji podmiotów leczniczych

26 października 2021 roku opublikowany został projekt uchwały Rady Ministrów o powołaniu programu inwestycyjnego modernizacji szpitali pod nazwą "Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych".

W/w program zakłada m.in.: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wymianę łóżek szpitalnych oraz wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego.

W opisie projektu czytamy: Realizacja Programu umożliwi unowocześnienie obiektów podmiotów leczniczych i dostosowanie ich do obowiązujących norm i  standardów w medycynie, w tym przede wszystkim norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W Programie zwrócono uwagę na problem dostępności miejsc na oddziałach geriatrycznych i opiekuńczo-leczniczych. Mając na uwadze niewielką liczbę oddziałów geriatrycznych w kraju (62 oddziały z łączną liczbą 1 208 łóżek), długi czas oczekiwania na świadczenie (najdłuższy średni czas oczekiwania w przypadku stabilnym w 2019 r. wyniósł 105 dni w woj. dolnośląskim, przy czym średnio pacjenci czekali 41 dni) oraz wielochorobowość pacjentów starszych można przyjąć, iż pacjenci są alokowani w większości na inne dostępne oddziały, co oznacza, że brakuje bazy łóżkowej dla pacjentów geriatrycznych - możemy przeczytać w uzasadnieniu.

W związku z powyższym w ramach programu planuje się m.in. zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych oraz bazy łóżkowej stacjonarnej opieki długoterminowej czy też modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowo-budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu: www.rynekzdrowia.pl


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności