paź 26, 2021

Spadek liczby świadczeń udzielanych chorym na stwardnienie rozsiane

Z raportu "Dostęp do diagnostyki i leczenia chorych na stwardnienie rozsiane" dowiadujemy się m.in., że od kilku lat sukcesywnie spada liczba pacjentów ze stwardnieniem rozsianym obejmowanych diagnostyką i leczeniem.

Zmniejszeniu ulega liczba pacjentów korzystających z porad i świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przyczyną nie jest jednak jedynie pandemia Covid-19, ale także lepszy dostęp do leczenia w ramach programów lekowych.

- Dążymy do tego, żeby wszyscy chorzy na SM byli objęci kompleksową opieką, a program lekowy jest tego namiastką. Choroby tej nie można wyleczyć, ale dzięki odpowiedniej opiece nie pojawiają się nowe jej ogniska - zaznacza prof. Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W raporcie zwrócono również uwagę na konieczność reformy systemu opieki neurologicznej. Problemem są m.in. braki kadrowe na oddziałach, związane z niedużym zainteresowaniem tą specjalizacją.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności