paź 27, 2021

Problem dostępności miejsc w opiece długoterminowej i na oddziałach geriatrycznych

Najdłuższy czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego wynosił 593 dni - jest to rekord z lutego 2020 roku w woj. małopolskim. W tym samym miesiącu w woj. kujawsko-pomorskim na przyjęcie na oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy czas oczekiwania wyniósł 321 dni.

Są to wybrane liczby, które zostały wskazane w opisie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pt. "Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych".

W Programie zwrócono m.in. uwagę na problem dostępności miejsc na oddziałach geriatrycznych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, na co Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" zwraca uwagę od lat.

- Postępujące starzenie się populacji wpływa również na dostępność do świadczeń opieki długoterminowej oraz powoduje znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia i brak możliwości zapewnienia wszystkim natychmiastowego dostępu, co jest istotne z punktu widzenia zachowania ciągłości leczenia pacjentów. Pobyt pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych jest zdecydowanie dłuższy niż w oddziałach szpitalnych, a jego celem jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej - przekonują autorzy dokumentu.

- Wzrastająca liczba osób wymagających świadczeń w ramach opieki długoterminowej i bardzo długi czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodków stacjonarnej opieki długoterminowej, wskazuje na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w tych ośrodkach - wskazano również.

Dokument  opublikowano 26 października 2021 roku i ma on uruchomić duży program modernizacji, który obejmie wymianę łóżek szpitalnych, remonty oraz inwestycje w ratownictwie medycznym.

- Jako związek stowarzyszeń reprezentujący ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych, liczymy na przybliżenie tej decyzji Ministra Zdrowia podczas zbliżającej się konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" w kontekście zapowiadanej wcześniej deinstytucjonalizacji - mówią przedstawiciele Zarządu Koalicji.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności