mar 6, 2017

Opieka długoterminowa: brakuje strategii i finansowania

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie przyjął strategicznego programu rozwoju sektora świadczeń opieki długoterminowej. Wobec planowanych zmian systemowych i braku strategii rządowej dla tego sektora, zakłady opieki długoterminowej znalazły się w sytuacji niepewności i potencjalnego zagrożenia.

Podczas debaty, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Pielęgniarskiego wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, wskazano Uczestnicy debaty, zwracano uwagę, że przygotowywane zmiany systemowe w służbie zdrowia będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie m.in. zakładów opieki długoterminowej (OPD). Placówki te zapewniają kontynuację leczenia i opieki dla pacjentów przewlekle chorych i starszych po zakończonym leczeniu szpitalnym lub w sytuacji utraty samodzielności - w warunkach domowych.

- Pielęgniarki zaczęły realizować nowe świadczenia wynikające z poszerzonych kompetencji, czyli między innymi ordynować materiały medyczne, środki pomocnicze, a także ordynować i kontynuować leczenie farmakologiczne oraz badania diagnostyczne. Do chwili obecnej jest to wyłącznie dodatkowe zadanie i odpowiedzialność bez bodźców finansowych - podsumowała prezes PTP.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, konsultanci krajowi i wojewódzcy, liderzy organizacji pielęgniarskich, a także przedstawiciele organizacji pacjentów.

Źródło: Rynek Zdrowia


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności