maj 2, 2022

Interpelacja w sprawie nowych taryf w wentylacji domowej

Posłanka Iwona Hartwich (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 33072 w sprawie zastosowania nowych taryf dotyczących oddechowej wentylacji domowej zaproponowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Posłanka prosi Ministra Zdrowia o odpowiedź na szereg pytań:

  1. Obniżenie taryf na świadczenie domowej wentylacji mechanicznej przyczyni się do ograniczenia dostępności tego świadczenia dla pacjentów z przewlekłymi chorobami oddechowymi. Jakie są plany Ministerstwa Zdrowia wobec pacjentów nieinwazyjnie wentylowanych mechanicznie w długoterminowej opiece domowej, którym grozi powrót na oddziały szpitalne po wprowadzeniu zapowiadanych zmian?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia jest w stanie zapewnić odpowiednią liczbę respiratorów w szpitalach dla pacjentów, u których wystąpi zaostrzenie objawów w postaci duszności uniemożliwiających prawidłowe oddychanie?
  3. Gdzie zostaną skierowani pacjenci, dla których zabraknie respiratorów w szpitalach?
  4. Dlaczego taryfy na świadczenie domowej wentylacji mechanicznej mają być obniżone, skoro - jak wynika z szacunków - koszt opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych jest mniejszy niż pobyt tego samego pacjenta w szpitalu? Dla ukazania tej różnicy - według danych potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z "Raportu o stanie wentylacji mechanicznej w Polsce" pobyt pacjenta w szpitalu to koszt od 1000 do 3000 zł (realne koszty wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za osobodzień), a świadczenie opieki domowej dla pacjenta wentylowanego mechanicznie jest w kwocie od 107 do 167 zł za osobodzień, w zależności od sposobu wentylacji. W opinii ekspertów średnioterminowe i długoterminowe koszty domowej wentylacji mechanicznej są nieporównywalnie niższe niż koszty leczenia chorych wyłącznie w szpitalach.
  5. W ślad za zmniejszeniem wycen na świadczenia domowej wentylacji mechanicznej pacjentom, dla których jest ona niezbędna, zaoferowano zwiększoną opiekę nad nimi przez personel medyczny. Czy zdaniem Ministerstwa liczba lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów jest wystarczająco duża, aby sprostać tej obietnicy?
  6. Czy Ministerstwo Zdrowia uznaje raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który finalnie ma wpłynąć na życie pacjentów, a został przygotowany bez ich udziału, za rzetelny?
  7. Dlaczego wobec sprzeciwu środowiska wobec ww. raportu nie zlecono konieczności przeprowadzenia kolejnych badań?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności