mar 20, 2017

Koalicja wsparciem zewnętrznym w pracach AOTMiT dotyczących świadczeń z obszaru opieki długoterminowej

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" została przyjęta do grona ekspertów zewnętrznych wpierających Agencję w procesie świadczeń taryfikacji opieki długoterminowej. Swoje uwagi, sugestie oraz propozycje w zakresie taryfikowanego obszaru Koalicja może składać na piśmie lub przedstawiać osobiście w trakcie spotkań.

Dodatkowo Agencja wprowadziła procedurę konsultacji projektów taryf świadczeń, podczas których każdy może zgłosić swoje zastrzeżenia, uwagi, przekazać dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia ustalenia taryfy. Wszystkie zebrane w tym trybie uwagi będą wnikliwie analizowane i uwzględnione bądź poddane pod dyskusję Rady ds. Taryfikacji. Również w trakcie posiedzeń Rady ds. Taryfikacji prowadzony jest dialog z zaproszonymi przedstawicielami szeroko rozumianego środowiska. 

Treść pisma do pobrania


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności