cze 4, 2022

Odpowiedź w sprawie działań na rzecz stabilizacji systemu zabiegów rehabilitacyjnych

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację 33447 posła Władysława Kosiniaka-Kamysza (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) w sprawie działań na rzecz stabilizacji systemu zabiegów rehabilitacyjnych jako koniecznego ogniwa w pionie ochrony zdrowia.

W swojej odpowiedzi nie zgodził się ze stwierdzeniem, że NFZ redukuje wielkość świadczeń rehabilitacyjnych. Argumentami stojącymi za tym był zdaniem ministra m.in fakt, iż odddziały wojewódzkie NFZ na bieżąco dokonują analizy wykonania umów ze świadczeniodawcami. Dostrzegając potrzeby zdrowotne pacjentów znajdujące potwierdzenie w faktycznym poziomie realizacji świadczeń, systematycznie dążą one do zwiększenia dostępności do usług opieki zdrowotnych poprzez wprowadzanie zmian w wartościach umów oraz finansowanie świadczeń wykonanych ponad wartość umowy. Podkreślił ponadto, że przeznaczają także dodatkowe środki na refundację nielimitowanych świadczeń dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób do 18 r.ż.

W odpowiedzi na pytanie, czy resort ma świadomość skali odpływu fizjoterapeutów z systemu publicznej ochrony zdrowia i co zamierza zrobić, by nie doszło tu do zapaści minister odpowiedział z kolei:

"Celem wdrożonej zmiany wyceny świadczeń rehabilitacyjnych było m.in. podniesie znaczenia bezpośredniej pracy fizjoterapeutów z pacjentem. Wycena nie opiera się już o pojedyncze procedury, a realny czas jaki fizjoterapeuta poświęca pacjentowi, o co od dłuższego czasu zabiegało całe środowisko fizjoterapeutyczne. Reorganizacja systemu finansowania procedur medycznych umieściła bezpośrednie zaangażowanie fizjoterapeutów w proces leczenia w centrum systemu rehabilitacji leczniczej kosztem procedur realizowanych z zastosowaniem urządzeń medycznych wykorzystujących zjawiska fizyczne takie jak prąd elektryczny, światło, magnetyzm, ultradźwięki itp. (fizykoterapia).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie w realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej zaangażowanych jest 101 866 fizjoterapeutów oraz 13 676 techników fizjoterapii i masażystów. Pomiędzy rokiem 2019 a 2022 liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej zmniejszyła się z 2 394 do 2 254 podmiotów tj. o 5,8%."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności