cze 5, 2022

Komunikat w sprawie organizacji świadczeń

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o zawieszeniu zaleceń dot. organizacji świadczeń opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanych w warunkach stacjonarnych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.

W komunikacie czytamy:

"W świetle obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych, a także mając na uwadze stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz innych ekspertów w ww. dziedzinach, zawiesza się zastosowanie zaleceń dot. organizacji udzielania świadczeń opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanych w warunkach stacjonarnych związanych z epidemią COVID-19, tj.:

  • Zaleceń dla oddziału medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego w okresie epidemii COVID-19 (z dnia 14.09.2021 r.)
  • Zaleceń dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 (aktualizacja z dnia 19.10.2020 r.)

Niezależnie od powyższego, przy realizacji ww. świadczeń kierownicy i personel podmiotów leczniczych są nadal zobligowani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących realizacji świadczeń gwarantowanych oraz związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii, oraz śledzenia i wdrażania wydawanych wytycznych/zaleceń/rekomendacji w tym zakresie, w szczególności publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie należy podkreślić, że ogólne przepisy przeciwepidemiczne zobowiązują kierowników podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W związku z tym ostateczne decyzje dotyczące wprowadzenia lub zniesienia określonych ograniczeń w danym podmiocie leczniczym w związku z aktualną sytuacją epidemiczną powinny być podejmowane i wdrażane przez kierownika danego podmiotu, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz po rozważeniu wszystkich istotnych okoliczności."

Źródło: www.gov.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności