cze 5, 2022

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie obniżenia stawek za domową wentylację mechaniczną

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33427 posłanki Joanny Jaśkowiak (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie obniżenia stawek za domową wentylację mechaniczną.

W odpowiedzi czytamy m.in.:

"Obecnie nie planuje się wycofania zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie finansowania domowej wentylacji mechaniczne. Proszę jednak przyjąć, że jednocześnie prowadzone są prace nad zmianą koszyka świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, w tym m.in. warunków udzielania świadczeń, co uwidoczniło się podczas prac analitycznych AOTMiT nad zmianą taryf. Wyniki prowadzonych prac mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf rzeczonych świadczeń."

Odpowiedź na interpelację tutaj.

Podobna odpowiedź pojawiła się na interpelację nr 33433 grupy posłów Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy w sprawie bezdusznego potraktowania przez NFZ pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) poprzez wprowadzenie niekorzystnych stawek w finansowaniu domowej wentylacji mechanicznej. Pełna treść dostępna jest tutaj


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności