lip 6, 2022

Interpelacja w sprawie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Posłowie Joanna Jaśkowiak, Jagna Marczułajtis-Walczak, Ewa Kołodziej, Riad Haidar i Małgorzata Pępek (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 34427 w sprawie wyceny świadczenia domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

W interpelacji poprosili Ministra Zdrowia o odpowiedź na pytanie: "Kiedy Ministerstwo Zdrowia wprowadzi nowy model świadczenia, ponieważ obniżona taryfa za realizację świadczenia w aktualnie obowiązującej formie jest nieadekwatna do kosztów realizacji tego świadczenia, w szczególności wobec wzrostu kosztów kadry medycznej?"

Pełna treść interpelacji na stronie www.sejm.gov.pl.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas