lip 25, 2022

Posłowie pytają o propozycje zmian dla pacjentów ze stomią

Posłowie kierują do Ministra Zdrowia interpelacje dotyczące niekorzystnych zmian dla pacjentów ze stomią, które wprowadza projekt rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konsultacje projektu trwają do 8 sierpnia.

Posłanka Monika Rosa (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 34734, w której zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje wycofać przepis o wprowadzonym limicie na zakup worków stomijnych? Jeśli nie, to dlaczego?
  2. Zakładając, że przepisy rozporządzenia pozostaną w mocy, czy Ministerstwo Zdrowia planuje urealnić poszczególne ceny do obecnie występujących w obrocie?
  3. Jaki jest powód wprowadzenia nowego sposobu wyliczania limitu, który ogranicza możliwość doboru sprzętu stomijnego według indywidualnych potrzeb pacjenta? Czy refundacja sprzętu stomijnego dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności podlega proponowanym zmianom? Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wykluczyć tę grupę pacjentów z proponowanych, obowiązkowych dopłat?
  4. Dlaczego ograniczono się do refundacji tylko niektórych środków pielęgnacji sprzętu? Dlaczego pominięto refundację uszczelniaczy do kolostomii?
  5. Dlaczego pacjenci z dodatkowymi kodami uprawnień nie będą zwolnieni z dopłat?
  6. Jakie są ramy wiekowe dziecka w rozumieniu niniejszego rozporządzenia?
  7. Czy dzieci będą zwolnione z dopłat do refundacji?

Poseł Franciszek Sterczewski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierował z kolei do Ministra Zdrowia interpelację nr 34700. W swoim piśmie prosi o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego w projekcie zawarto propozycje tak skrajnie niekorzystne dla osób żyjących ze stomią?
  2. Czy dotychczas w procesie konsultacji zgłoszono uwagi na ten temat?
  3. Czy ministerstwo zamierza zmienić brzmienie projektu, aby lepiej zabezpieczał on potrzeby stomików? Jeśli nie, dlaczego?

Z podobnym pytaniem zwraca się również do ministra grupa posłów: Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Wojciechowska, Krystyna Skowrońska, Tomasz Lenz, Joanna Jaśkowiak, Ewa Kołodziej, Małgorzata Pępek oraz Dorota Niedziela (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). Posłowie pytają: "Dlaczego ministerstwo planuje wprowadzić bardzo niekorzystne zmiany dla pacjentów ze stomią?".

Interpelacja: Monika Rosa

Interpelacja: Franciszek Sterczewski

Interpelacja: Grupa posłów KP KO


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności