sie 4, 2022

Kolejne interpelacje w sprawie refundacji produktów stomijnych

Kolejni posłowie kierują do Ministra Zdrowia interpelacje w sprawie zmian w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które wprowadza m.in. zmiany w refundacji produktów stomijnych.

Poseł Czesław Hoc (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) zwraca się do ministra z pytaniem: "Czy jest możliwe utrzymanie dotychczasowego sposobu refundacji z możliwością indywidulanego doboru zaopatrzenia, z poprawą dostępności wysokiej jakości wyrobów medycznych służących do pielęgnacji i ochrony stomii, bez współfinansowania przez osoby z wyłonioną stomią i urealnieniem limitów refundowanego zaopatrzenia, np. kolostomii – w wysokości 400 zł, ileostomii - 500 zł i urostomii - 600 zł (z podkreśleniem, że limity nie były waloryzowane od 2003 roku)?"

Z kolei Krzysztof Paszyk (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) prosi o odpowiedź na pytania:

  1. Dlaczego projekt rozporządzenia zakłada dostęp do bardzo okrojonej grupy środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe?
  2. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia chce decydować za stomików, jakiego sprzętu mają używać?
  3. Dlaczego do wyliczania limitów zostały przyjęte ceny, które nie są aktualne, co oznacza realnie jeszcze dużo większe dopłaty pacjentów niż przewidywane w projekcie?
  4. Kiedy zostaną zwiększone kwoty refundacji sprzętu stomijnego?

Szereg pytań skierowały również posłanki Małgorzata Kidawa-Błońska i Izabela Mrzygłocka (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska):

  1. Jaki jest cel zmian zawartych w rozporządzeniu?
  2. Jaki cel zamierza osiągnąć ministerstwo w zakresie zmian dla pacjentów ze stomią?
  3. Obecnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest konsultowany. Z kim prowadzone są rozmowy i jaki jest ich efekt?
  4. Jakie cele finansowe zamierza osiągnąć ministerstwo, wprowadzając ww. zmiany? Czy policzone zostały koszty związane z zamknięciem w domach osób ze stomią, koszty związane z tym, że nie będą mogły chodzić do szkoły czy pracy, koszty dla opieki zdrowotnej związane z koniecznością leczenia powikłań powstałych na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji?
  5. Skąd pomysł, by pacjenci musieli częściej zwracać się po zlecenia na potrzebny sprzęt? Dlaczego lekarze będą musieli wystawiać cztery odrębne zlecenia zamiast jednego?
  6. Na jakiej podstawie ustalono limit dostępu do worków i innego sprzętu? Czy analizowano rozwiązania w innych krajach, gdzie ta dostępność jest większa niż w Polsce?

Interpelacje i zapytania:

Zapytanie nr 5287: Czesław Hoc (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość)

Interpelacja nr 34880: Izabela Mrzygłocka, Urszula Augustyn, Rajmund Miller i Marek Hok (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)

Interpelacja nr 34908: Małgorzata Kidawa-Błońska i Izabela Mrzygłocka (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)

Interpelacja nr 34914: Krzysztof Paszyk (Klub Parlamentarny Koalicja Polska)

Interpelacja nr 34916: Monika Falej, Maciej Kopiec, Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul i Marek Rutka (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy)

Interpelacja nr 34972: Krzysztof Śmiszek (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy)

Interpelacja nr 34973: Paweł Szramka (poseł niezrzeszony)

Interpelacja nr 35044: Iwona Michałek, Magdalena Sroka i Stanisław Bukowiec (Koło Parlamentarne Porozumienie Jarosława Gowina)

Interpelacja nr 35056: Tomasz Głogowski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)

Interpelacja nr 35163: Iwona Kozłowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas