sie 8, 2022

Koniec konsultacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

8 sierpnia zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Swoje stanowisko do Ministerstwa Zdrowia przekazała również Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

Jak w swoim stanowisku podkreśliła Koalicja, należy docenić kierunek i zakres zaproponowanych przez resort zdrowia zmian, z których wiele przyniesie realną poprawę dla pacjentów korzystających z wyrobów medycznych. W wielu pozycjach wymagają one jednak doprecyzowania, lub wręcz ponownej analizy, zanim zostaną wprowadzone. Dotyczy to m.in. propozycji zmian w refundacji produktów stomijnych, środków absorpcyjnych i wózków inwalidzkich.

Wątpliwości co do zapisów projektu nowelizacji ustawy miał także Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Marcin Wiącek interweniował zarówno w sprawie dopłat pacjentów między 18. a 26. rokiem życia do jednorazowych cewników, jak i w sprawie pacjentów stomijnych.

Zmiany w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mają wejść w życie po 90 dniach od ogłoszenia. W praktyce oznacza to, że pierwsze efekty nowelizacji będzie można ocenić dopiero w przyszłym roku.

Źródło: www.politykazdrowotna.com


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności