wrz 2, 2022

Interpelacja w sprawie refundacji wyrobów medycznych

Poseł Piotr Sak (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do ministra zdrowia interpelację nr 35337 w sprawie rozważenia możliwości zmiany projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W swoim piśmie zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytanie: "Czy planowana jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w postulowanym zakresie?".

W odpowiedzi Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pisze m.in.: "Obecny system, który w ramach jednego zlecenia lp. 99 pozwala pacjentowi na zakup dowolnych wyrobów stomijnych i akcesoriów w ramach limitu kwotowego może wydawać się atrakcyjny dla pacjentów i sprzedawców wyrobów stomijnych, jednak nie pozwala na ordynację lekarską konkretnego wyrobu dla pacjenta przez lekarza/pielęgniarkę. Należy podkreślić, że taki system nie obowiązuje w innych państwach europejskich. W każdym przypadku po ocenie stanu pacjenta, zostają zlecone konkretne wyroby, czy też leczenie. Pacjent nie otrzymuje bonu do realizacji na określoną kwotę według własnego uznania. Zmiany więc mają na celu przede wszystkim poprawę efektywności zaopatrzenia pacjenta, a także jego bezpieczeństwo. W dalszej kolejności zaproponowane zmiany powinny zwiększyć dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów ze stomią, którzy nie korzystając ze specjalnych uprawnień, mają ograniczoną kwotę do dyspozycji (300 zł lub 400 zł lub 480 zł) - ci pacjenci zyskają na zaproponowanych zmianach, gdyż zaproponowane limity są wyższe sumarycznie od dotychczasowych nawet do 20%. Kwestia odrębnej sytuacji pacjentów ze stomią bez specjalnych uprawnień (75% pacjentów) i ze specjalnymi uprawnieniami (25% pacjentów) jest obecnie mało znana. Pacjenci ze specjalnymi uprawnieniami (głównie pacjenci niepełnosprawni), mają prawo na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych do nielimitowanego dostępu do wyrobów medycznych na zlecenie, zgodnie ze swoją kondycją zdrowotną. Pacjentom tym lekarz wypisuje wielokrotność limitu przysługującego pacjentom bez uprawnień, a pacjenci ci swobodnie dysponują wielokrotnością limitu do zakupu różnych wyrobów stomijnych i akcesoriów."

Interpelacja nr 35337

Odpowiedź na interpelację


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności