wrz 7, 2022

Czy pielęgniarska opieka długoterminowa przestanie funkcjonować?

5 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia w Senacie, którego tematem były obowiązujące od lipca br. podwyżki w ochronie zdrowia.

Z ankiety przeprowadzonej przez Związek Powiatów Polskich (ZPP), która wypełniona została przez zarządzających 195 szpitalami, będącymi własnością samorządów wynika, że ponad 140 z nich nie jest w stanie sfinansować wprowadzonej ustawowo siatki płac. Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska zwróciła uwagę, że ofiarą ustawy płacowej mogę paść wkrótce także podmioty świadczące opiekę długoterminową domową, które zatrudniają pielęgniarki na umowę o pracę. - Nie otrzymały wystarczających środków na wypłaty podwyżek. Niektóre w ogóle się nie bilansują i muszą dokładać do realizacji świadczeń. Jeżeli w ciągu miesiąca nic się nie zmieni, przestaną funkcjonować - mówiła. Z jednej strony pracodawcy nie mają pieniędzy, z drugiej słyszymy w Ministerstwie Zdrowia, że środki, które zostały przekazane placówkom, w pierwszej kolejności powinny finansować realizację ustawy. Tam, gdzie ustawa nie jest realizowana, niezadowolenie środowiska jest ogromne.

Samorząd odbiera wiele skarg na realizację ustawy, zwłaszcza dotyczących przeszeregowywania pielęgniarek, aby nie płacić im wyższych pensji, z kolei Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 336 skargach złożonych przez pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy. W kilku placówkach w sierpniu i wrześniu doszło już do strajków i protestów, przez co odwoływane były planowane zabiegi.

Więcej: www.rynekzdrowia.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności