wrz 3, 2022

Nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie programów profilaktyki

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne. Chodzi m.in. o programy profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, badań prenatalnych i chorób odtytoniowych.

W wyniku postępowania NFZ wyłoni świadczeniodawców do realizacji świadczeń na obszarze: województwa, więcej niż jednego powiatu, powiatu, więcej niż jednej gminy, gminy, dzielnicy i więcej niż jednej dzielnicy.

W celu oceny realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych monitorowaniu podlegać będą  szczególności następujące parametry:

1) zgłaszalność osób do tych programów;
2) efekty realizacji poszczególnych programów, w tym w szczególności:
a) liczba osób z nieprawidłowymi wynikami badań,
b) liczba osób z rozpoznaniem schorzenia stanowiącego przedmiot programu,
c) koszt zdiagnozowania osoby z wynikiem dodatnim.

Umowy o udzielanie świadczeń w zakresach profilaktycznych programów zdrowotnych zawarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowają ważność przez okres, na jaki zostały zawarte i mogą być zmieniane.

Zarządzenie opublikowane zostało 2 września br. Weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

www.rynekzdrowia.pl

Zarządzenie Prezesa NFZ


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności