wrz 20, 2022

Rocznie na zdrowie może brakować aż 93,5 mld zł

W najnowszym numerze "Monitora Finansowania Ochrony" Zdrowia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pokazuje nowe dane i szacunki wynikające z opublikowanego niedawno projektu budżetu państwa na 2023 rok. W horyzoncie realizacji ustawy o 7% PKB na zdrowie, w budżecie państwa i NFZ może brakować aż 93,5 mld zł rocznie na zdrowie. Jak będą pozyskiwane brakujące środki? 

Jak wskazuje FPP, brakujące środki zł będą musiały zostać pozyskane przez podnoszenie stawki, rozszerzanie bazy składki zdrowotnej lub ewentualne zwiększanie dotowania systemu z budżetu państwa.

- W ujęciu nominalnym wydatki na zdrowie rosną, ale w praktyce nie nadążają one za jeszcze szybciej rosnącym PKB w cenach bieżących. W efekcie nakłady na ochronę zdrowia w porównaniu z PKB obniżą się w 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku, niezależnie od tego, jaką przyjmiemy metodę liczenia wskaźnika wydatków. Po okresie „nadwykonań” wskaźnika ustawowego w czasie pandemii powracamy do wykonywania absolutnego minimum wymaganego przez ustawę i niewiele ponad to. A jednocześnie wysoka inflacja powoduje, że ustawowa poprzeczka jest zawieszana na coraz niższym poziomie. Jeszcze niedawno, aby wykazać ustawowe 7% PKB na zdrowie trzeba było wydać realnie 6,2% PKB. Teraz dla pochwalenia się takim wskaźnikiem wystarczy realnie przeznaczenie ok. 5,6% - mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

Analiza danych NFZ dotyczących liczby i wartości udzielonych świadczeń zdrowotnych w latach 2016-2021 pokazuje, że w tym okresie nastąpił wzrost liczby wykonywanych świadczeń tylko o 3%, podczas gdy wydatki na te świadczenia zwiększyły się aż o 48,9%.

Jednocześnie w tym samym okresie liczba ludności Polski w wieku poprodukcyjnym, czyli wykazujących największe zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, zwiększyła się o 843 tys., tj. 10,9%.

Dodatkowo wydatki na zdrowie "zjada" inflacja. - Przy utrzymaniu obecnego poziomu inflacji w dłuższym okresie, pomimo wzrostów wydatków na zdrowie, pacjenci mogą wcale nie odczuć diametralnych zmian w przypadku dostępu do opieki zdrowotnej. Skrócenie kolejek do lekarzy, czy powszechniejszy dostęp do specjalistów staną się coraz bardziej odległym celem - mówi z kolei Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący FPP.

Źródło: www.federacjaprzedsiebiorcow.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności