mar 25, 2017

Odpowiedź Ministra Zdrowia ws. wstrzymania procedowania projektu ustawy o wyrobach medycznych

Decyzją Stałego Komitetu Rady Ministrów, projekt ustawy został czasowo zawieszony. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wypracowanie brzmienia przepisów, które pozwolą zrealizować założony w ustawie cel, przy jednoczesnym rozwianiu wątpliwości interpretacyjnych, tak aby można było przejść do kolejnych etapów procesu legislacyjnego. 

Przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów  projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opiera się na dwóch głównych filarach: po pierwsze ma zapewnić pacjentom optymalnej jakości wyroby medyczne, po drugie wprowadzić ceny urzędowe. Powyższe filary są niezbędne do ewentualnego wprowadzania zmian w tym obszarze refundacji.

Dlatego, Koalicja reprezentując środowisko organizacji, instytucji i osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, a także ich opiekunów, wyraża opinię, że konieczne jest pozostawienie kryterium oceny jakości wyrobów medycznych w celu zapewnienia licznej grupie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w Polsce dostępu do wyrobów medycznych, które będą się charakteryzowały wysoką jakością i przystępną ceną.

Tak więc "ogólne kryterium jakości wyrobów medycznych" musiałoby być daleko idącym uproszczeniem nie mającym zastosowania w rzeczywistej ocenie danego produktu. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" za ogólne kryterium jakości wyrobów medycznych uważa efekt w postaci profilaktyki i kompensowania skutków upośledzenia funkcji ciała oraz bezpieczeństwa i łatwości użytkowania.

Treść pisma do pobrania


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności