lis 10, 2022

Opieka długoterminowa: "wiele pozytywnych zmian" kontra "sytuacja jest dramatyczna"

Choć Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nakłady na opiekę długoterminową i hospicyjną rosną i zapowiada pod koniec roku "wiele pozytywnych zmian", to środowisko alarmuje o dramatycznej sytuacji. - Nie mamy już czasu, musimy podjąć pewne działania - twierdzą jego przedstawiciele.

Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, poinformowała, że przy ministrze zdrowia został powołany specjalny zespół, który zajmuje się opracowaniem rozwiązań dla opieki długoterminowej i hospicyjnej.

- Ma on bardzo ambitne zadania, bardzo ciężko pracuje nad wypracowanie rozwiązań w obszarze opieki paliatywnej i hospicyjnej, rozwiązań w zakresie organizacji udzielania świadczeń - podkreśliła.

- Podzieliliśmy zadania na te, które mogą w krótkim czasie zostać rozwiązane przez pana ministra, przy pomocy instytucji zaprzyjaźnionych, m.in. NFZ, ale też AOIMiT, i na zadania długofalowe, które będą wymagały strategii - dodała. Granicą czasową jest 31 grudnia 2022 roku.

Dominika Janiszewska-Kajka poinformowała, że nakłady na świadczenia w sferze opieki długoterminowej systematycznie rosną.

- Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z kwoty 1 miliarda 875 mln 188 tys. zł w 2019 roku wzrosły do kwoty 3 mld 510 mln 427 tys. w 2022 roku. W rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna - z kwoty 813 mln 352 tys. w 2019 roku. doszliśmy do poziomu 1 mld 198 tys. 911 tys. zł - wskazała.

Podkreśliła też, że minister zdrowia zatwierdził plan taryfikacji na 2023 rok. Obejmuje on również świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.

- To jest bardzo dobra wiadomość, zważywszy na to, że dość długo nic w tym obszarze się nie działo - stwierdziła.

Narodowa Strategia Onkologiczna pomija obszar opieki hospicyjnej

Wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, dyrektor ds. medycznych Hospicjum Domowego NZOZ Gaja we Wrocławiu Maciej Sokołowski zwrócił uwagę, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia zapisaną w Krajowym Planie Transformacji "do 2025 roku powinno nastąpić podwojenie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej".

- Brak wzrostu stawek i stale rosnące finansowanie innych zakresów świadczeń - szpitale, AOS, ratownictwo, psychiatria - powodują odpływ kadr - podkreślił.

- Wnioskujemy o natychmiastowe wyrównanie stawek do aktualnie maksymalnych, czyli 86 zł 89 groszy, zniesienie limitowania świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej, pilny wzrost wycen o minimum 25 procent i wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia mechanizmu kwartalnej, automatycznej wycen świadczeń - zaapelował Maciej Sokołowski.

Zgodziła się z nim Aleksandra Rudnicka, rzecznik osób objętych opieką paliatywną, która oceniła, że "w tym obszarze ochrony zdrowia sytuacja jest dramatyczna".

Źródło: www.pulsmedycyny.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności