lis 5, 2022

Interpelacja w sprawie programu "Opieka wytchnieniowa"

Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Minister Rodziny i Polityki Społecznej interpelację nr 36890 w sprawie programu "Opieka wytchnieniowa".

W swoim piśmie poseł pisze:

"(...) w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, od lat wzrasta liczba osób z poważnymi niepełnosprawnościami i tym samym rośnie liczba członków rodzin i innych opiekunów sprawujących opiekę nad tymi osobami.

Opieka wytchnieniowa funkcjonująca w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej jest jedną z form wsparcia skierowanego do tej grupy społecznej. Program "Opieka wytchnieniowa" jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wskazanego w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 2192 z póź. zm.) a jej głównym celem jest czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Program daje też opiekunom możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji lub rehabilitacji i dietetyki.

Ze względu na obowiązujące ramy czasowe programu, jego realizacja może napotykać trudności związane zwłaszcza z liczbą przyznanych godzin wsparcia jak i z możliwościami organizacyjnymi podmiotów realizujących program.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy zostaną podjęte prace legislacyjne mające na celu uregulowanie zasad udzielania opieki wytchnieniowej i wprowadzenie ich na stałe do systemu pomocy społecznej?"

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności