lis 4, 2022

Interpelacja w sprawie podwyższenia renty socjalnej dla osób niesamodzielnych

Posłanka Aleksandra Gajewska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej interpelację nr 36666 w sprawie podwyższenia renty socjalnej dla osób niesamodzielnych.

W interpelacji posłanka pisze:

"Polska znajduje się obecnie w sytuacji kryzysu gospodarczego, którego negatywne skutki najbardziej odczuwają obywatelki i obywatele w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Do grupy tej zaliczają się między innymi osoby z niepełnosprawnościami, które utrzymują się z renty socjalnej. W Polsce jest to renta wypłacana osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy. Obecnie jest ona niewielka i wynosi zaledwie 1217,98 zł. Niestety, w kontekście recesji gospodarczej, drożyzny oraz szalejącej inflacji już pod koniec roku będzie ona warta tylko 904 złote. Przy obecnych kosztach utrzymania, leków oraz opieki czy rehabilitacji kwota ta jest zbyt niska, aby zapewnić osobom niesamodzielnym godne warunki życia. W naszym kraju takich osób jest około 290 tys.

Wiosną tego roku powstał obywatelski projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niesamodzielnych do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli 3010 złotych brutto. Autorką tego projektu jest posłanka Iwona Hartwich. Obecnie w całej Polsce zbierane są pod nim podpisy, a obywatele i obywatelki coraz chętniej je składają.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Jakie wsparcie dla osób niesamodzielnych planuje rząd w obliczu wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia?
  2. Czy rząd popiera projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niesamodzielnych?
  3. Jakie działania podjął rząd w ostatnich miesiącach, aby pomóc osobom niesamodzielnym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej?"

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas