sty 9, 2023

NFZ wprowadza zmiany, które mają przyspieszyć przyjęcia

1 stycznia 2023 roku w życie weszła nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Wprowadzana zmiana polega na zobowiązaniu świadczeniodawców udzielających świadczeń rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej do ustalenia - przed złożeniem dokumentów rozliczeniowych - czy nie nastąpił wypis świadczeniobiorcy ze szpitala lub zgon świadczeniobiorcy.

Proponowane rozwiązanie ma na celu ograniczenie występowania błędów w sprawozdawczości, polegających na wykazywaniu przez świadczeniodawców pacjentów do rozliczeń, w przypadku, gdy pacjent ten zmarł w szpitalu. Uzyskanie informacji o zgonie chorego w czasie pobytu w szpitalu, pozwoli świadczeniodawcy na wcześniejsze przyjęcie kolejnego pacjenta z listy oczekujących, zwiększając tym samym dostępność do świadczeń w przedmiotowym zakresie. Zamieszczanie informacji o wypisie lub zgonie pacjenta, który został skierowany do szpitala, jest więc niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia świadczeń zrealizowanych w zakładzie opiekuńczym, zwłaszcza, że Fundusz finansuje rezerwację łóżka w zakładzie opiekuńczym w wysokości 15% wartości osobodnia przez 15 dni pobytu chorego w szpitalu. Dlatego ustalenie terminu powrotu chorego ze szpitala do zakładu leży w gestii zakładu opiekuńczego.

Wprowadzone zmiany mają więc - jak wyjaśnia Fundusz - skrócić kolejki do świadczeń opieki długoterminowej i usprawnić system raportowania o wolnych łóżkach.

Zarządzenie Prezesa NFZ: nfz.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas