sty 20, 2023

Opieka paliatywna: Wyceny stały w miejscu, teraz mają wzrosnąć

O 12 proc. wzrosną ceny jednostkowe świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. - Pieniądze mają być przekazywane od 1 lutego bieżącego roku. To kwota około 146,5 miliona złotych - zapowiedziała na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. medycyny paliatywnej Dominika Janiszewska-Kajka, Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Choć z roku na rok coraz więcej pacjentów wymaga objęcia opieką paliatywną, wyceny świadczeń w ostatnich latach praktycznie stały w miejscu. Nie pokrywają ani kosztów inflacji, ani wzrostu cen paliw, leków i środków medycznych. O problemach finansowych hospicjów i konieczności wprowadzenia zmian w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych rozmawiali eksperci podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Paliatywnej i Naprawy Systemu Ochrony Zdrowia.

A potrzeby stale rosną. Ze zaktualizowanych Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bowiem, że w 2022 roku należałoby zapewnić 159 tys. miejsc opieki paliatywnej i hospicyjnej, z czego około 155 tys. w ramach opieki domowej.

Szacunki a rzeczywistość dzieli jednak przepaść. - W 2019 roku liczba pacjentów objętych świadczeniami z zakresu hospicjum domowe wyniosła prawie 60 tysięcy. Do października 2022 zmniejszyła się do 47 tysięcy - zwrócił uwagę Maciej Sokołowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ.

Jako główne przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej w opiece paliatywnej i hospicyjnej eksperci wymieniają: 

  • taryfę świadczeń w 2016 r. 
  • bardzo wysoką inflację,
  • systematyczny wzrost kosztów, w tym płacy minimalnej,
  • rosnące koszty informatyzacji,
  • wzrost cen paliwa,
  • "ustawę podwyżkową" i sposób kierowania środków na podwyżki.

O konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmu aktualizacji wyceny w OPH, wynikającej ze wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, mówiła już w 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie alarmowała, że system nie zapewnia wszystkim pacjentom dostępu do odpowiedniej jakości świadczeń, którzy potrzebują takiej opieki, brakuje m.in. strategii i koordynacji opieki paliatywnej.

W opinii Sokołowskiego należałoby zmienić zapisy ustawy o świadczeniach gwarantowanych. Jak zwrócił uwagę, ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje w art. 439 obowiązek wprowadzenia do zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy umowy, której przedmiotem są usługi, postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wyceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. - Świadczenia medyczne to przecież również usługi i to usługi o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Niestety, ustawa o świadczeniach nie przewiduje wzrostu cen w sytuacji wzrostu kosztów realizacji świadczeń, chociażby w związku ze wzrostem cen energii czy cen leków.

- Co prawda w połowie minionego roku NFZ podniósł wycenę świadczeń w związku z ustawą podwyżkową, ale wzrost jest zbyt niski w stosunku do wzrostu kosztów na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto dyskryminuje, w opinii Sokołowskiego, podmioty, które zatrudniają medyków w oparciu o mowy cywilnoprawne.

Zdaniem Macieja Sokołowskiego co prawda w połowie minionego roku NFZ podniósł wycenę świadczeń w związku z ustawą podwyżkową, ale wzrost jest zbyt niski w stosunku do wzrostu kosztów na przestrzeni ostatnich lat. 

Eksperci mają także zastrzeżenia do samego sposobu wdrażania rekomendacji AOTMiT przez NFZ. Na samym Mazowszu różnice w wycenach świadczeń opieki hospicyjnej stacjonarnej między poszczególnymi świadczeniodawcami wyniosły od 10 do 22 proc.

W odpowiedzi Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, przypomniała, że od sierpnia minionego roku działa przy resorcie zespół, który jest bardzo licznie reprezentowany m.in. przez ekspertów, przedstawicieli świadczeniodawców, organizacje pacjenckie, przedstawicieli AOTMiT, NFZ i MZ, który opracowuje obecnie zmianę kryteriów kwalifikacji do koszyka świadczeń, które powinny nastąpić jeszcze w połowie tego roku. 

- W grudniu minister z uwagi na licznie płynące sygnały ze środowiska, ale też wnioski z prac zespołu, polecił Agencji, żeby wykonała analizę kosztową i oszacowała poziom niedofinansowania świadczeń, taką krótkoterminową, szybszą niż proces taryfikacji, zmianę wycen - twierdziła. I poinformowała, że prezes AOTMIT zarekomendował wzrost wyceny świadczeń o 12 proc. - Pieniądze mają być przekazywane od 1 lutego bieżącego roku. Jest to kwota około 146,5 miliona złotych - zapowiedziała. 

Więcej: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas