sty 20, 2023

Transmisja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Paliatywnej i Naprawy Systemu Ochrony Zdrowia

Dostępne jest nagranie z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Paliatywnej i Naprawy Systemu Ochrony Zdrowia, które odbyło się 19 stycznia. 

Tematy posiedzenia:

  • problemy finansowania jednostek medycyny paliatywnej i związane z tym trudności kadrowe;
  • standardy organizacyjne i wymogi kwalifikacyjne w opiece paliatywnej, konieczność wprowadzenia i egzekwowania nadzoru specjalistycznego nad pracą jednostek świadczących usługi w zakresie opieki paliatywnej;
  • propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych;
  • ocena stopnia realizacji wniosków płynących z raportu NIK z 2019 r. "Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej", w którym wskazano liczne braki obecnie funkcjonującego systemu.

Źródło: www.medexpress.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności