kwi 3, 2017

Nowa wycena świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów, innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Postępowania obejmą zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy / opiekuńczo-leczniczy realizujący świadczenia dla pacjentów z chorobą AIDS lub zakażonych HIV (kod zakresu 14.5160.026.04), zakład pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży / opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 14.5161.026.04)), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas