mar 7, 2023

Od 1 marca 2023 obowiązuje wyższa kwota dodatku pielęgnacyjnego

Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 441,59 zł. Przysługuje on m.in. osobie po ukończeniu 75 roku życia i jest on wypłacany do emerytury albo renty przez ZUS. Świadczenie przysługuje także osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku osoba ta nie musi mieć ukończonego 75. roku życia.

Osoby niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji do wniosku o dodatek pielęgnacyjny muszą dołączyć także zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego. ZUS ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyznania dodatku od momentu zgromadzenia całości dokumentów. 

Do tej pory dodatek pielęgnacyjny wynosił:

  • 256,44 zł,
  • 384,66 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Sposoby uzyskania dodatku pielęgnacyjnego: 

  • złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną, jeżeli lekarz orzecznik w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
  • z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia - ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75. roku życia.

Osoby zainteresowane dodatkiem pielęgnacyjnym mogą złożyć wniosek w dwojaki sposób:

  • osobiście albo przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS,
  • za pośrednictwem poczty albo polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (wyjątkiem jest przebywanie poza placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).

Więcej informacji: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności