mar 6, 2023

Zmiany w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2023

Zgodnie z obwieszczeniem Minister Rodziny i Polityki Społecznej od stycznia 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 458 zł miesięcznieKwota dodatku jest związana z wysokością płacy minimalnej, a waloryzacja dokonywana jest z początkiem roku. Świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane tylko raz w styczniu 2023 roku. Z kolei drugi wzrost wynagrodzenia minimalnego w lipcu tego roku zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane z tytułu rezygnacji zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej i przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • innym osobom, które na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli:
  1. nie podejmują zatrudnienia
  2. rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl 


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności