mar 6, 2023

NFZ wprowadza nowość w opiece paliatywnej: produkt rozliczeniowy "poradę w domu świadczeniobiorcy"

NFZ wprowadza nowość w opiece paliatywnej: produkt rozliczeniowy "porada w domu świadczeniobiorcy". Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za maksymalnie dwie takie wizyty w domu pacjenta w tygodniu. Przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2023 roku. 

Została opublikowana nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zarządzenie wprowadza nowy produkt rozliczeniowy: "porada w domu świadczeniobiorcy" w zakresie poradni medycyny paliatywnej.

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy "Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 262 ze zm.) poradnia medycyny paliatywnej, poza świadczeniami udzielonymi na miejscu w poradni, możne wykonać do 2 wizyt w tygodniu w domu pacjenta". 

NFZ argumentuje swoją decyzję tym, że celem zmiany jest spowodowanie wzrostu dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, poprzez zachęcenie świadczeniodawców do podjęcia się realizacji tego zakresu świadczeń oraz tworzenia nowych podmiotów. 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności