mar 7, 2023

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami znowu protestują w Sejmie

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili protest w Sejmie. Posłanka Iwona Hartwich (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) przedstawiła obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej.

Posłanka Iwona Hartwich wraz z grupą osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zorganizowała w poniedziałek w Sejmie konferencję prasową. Podczas niej zaprezentowano obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, pod którym zebrano prawie 200 tysięcy podpisów. Do czasu rozpatrzenia projektu osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie będą ponownie okupować korytarz sejmowy.

Projekt ustawy o rencie socjalnej zakłada wypłatę takiej renty w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3 490 zł brutto. Aktualnie (po waloryzacji od 1 marca) dorośli niepełnosprawni otrzymują miesięcznie 1 445 zł netto (1 588,44 zł brutto).

Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 roku. Postulowano wówczas o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. 

Więcej na temat protestu: www.cowzdrowiu.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas