mar 10, 2023

Ważne zmiany w zleceniach na wyroby medyczne dla pacjentów i medyków

9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji nowelizację rozporządzenia w sprawie zleceń na wyroby medyczne.

Resort zdrowia informuje, że nowelizacja ma na celu dostosowanie danych zawartych w zleceniu do uruchomienia systemu e-zleceń oraz uporządkowanie informacji zawartych w zleceniu. 

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu to m.in. 

1. Konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ

2. Obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN

3. W zakresie informacji o osobie uprawnionej do wystawiania zleceń dodano informacje o numerze telefonu. 

4. W zakresie danych identyfikujących wyrób medyczny, dodawana jest informacja o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego. 

5. W zakresie informacji o posiadaniu uprawnień dodatkowych należy podać kod tytułu uprawnienia dodatkowego oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe.

6. Określono, iż zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy. 

Źródło: rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności