mar 18, 2023

Odpowiedź na interpelację nr 39227 w sprawie poszerzenia dostępu do darmowych leków dla seniorów o młodszą populację 70+

17 marca Ministerstwo Zdrowia odniosło się do interpelacji nr 39227 posłanki Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie poszerzenia dostępu do darmowych leków dla seniorów o młodszą populację 70+. W odpowiedzi na interpelacje zwrócono uwagę m.in. na zasady typowania leków do wykazu "Leki 75+".

Podkreślono również, że każde rozszerzenie wykazu "Leki 75+" poprzedzone jest oceną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji grupy leków wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako najczęściej używanych przez seniorów 75+.

Zwrócono także uwagę na to, że od 1 września 2016 roku, czyli od czasu, kiedy pacjenci po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków następuje systematyczne zwiększanie ilości nowych substancji czynnych na liście Leki 75+. Ostatnie duże rozszerzenie o nowe technologie lekowe miało miejsce w marcu 2021 r., w ramach którego wykaz leki 75+ został rozszerzony o 93 pozycje obejmujące 25 nowych substancji czynnych.

Najważniejszą informacją jaką można uzyskać z odpowiedzi na interpelacje jest jednak ta, że kwestie dotyczące rozszerzenia wykazu "Leki 75+" o nowe substancje czynne z wykazu leków refundowanych czy możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są w Ministerstwie Zdrowia rozważane i znajdują się na etapie analiz finansowych. 

Pełna treść odpowiedzi na interpelacje znajduje się TUTAJ


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas